25 listopada 2014

W poszukiwaniu książek


Przygotowując listę lektur do wyzwania "Książki o książkach" natrafiłyśmy na książkę p. Leonarda Rosadzińskiego pt.: "Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki". Są to wspomnienia z poszukiwań upragnionych przez Autora książek, opowieści o, poznanych przy tej okazji, ludziach i miejscach. P. Leonard Rosadziński zaprezentował także część swojego księgozbioru zebranego na przestrzeni wielu lat. Opowieść została wzbogacona o liczne ciekawe historie związane z kolekcjonowaniem cennych dzieł. Przez karty tej książki przebija pasja bibliofilska Autora i jego miłość do książek w ich tradycyjnej formie.

"Książki mają swoje losy... To łacińskie zdanie Terentiana Maurusa [...], tak często powtarzane wśród ludzi książki, nasuwa się samo po lekturze Wspomnień Leonarda Rosadzińskiego, poznańskiego bibliofila. Pełno w nich bowiem książek, ich losów i, co ważniejsze, ludzi je kolekcjonujących, którzy już odeszli, ale też i tych jeszcze żyjących".
Hieronim Kaczmarek

Z tym większą radością serdecznie dziękujemy Autorowi za przesłanie egzemplarza niniejszej książki, która wzbogaciła nasze zbiory. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do przekazania pasji bibliofilskiej naszym czytelnikom.

Brak komentarzy: